1.TARAFLAR

1.a. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı           : Pakiş Elektronik Dış Ticaret – Sebahat Pakiş

Adresi             : İsmet Kaptan Mah. Gazi Bulvarı no: 90 / 103 Konak / İZMİR

Telefon           : 0232 966 78 08 – 0850 305 77 35

Web sitesi : www.dijikid.com

E-posta          : info@dijikid.com

MERSİS No   : 1001 9608 8140 0001

Vergi Dairesi – No : Kemeraltı V.D – 10019608814

İşbu sözleşmede ”PAKİŞ ELEKTRONİK” olarak anılacaktır.

 

1.b. ALICI BİLGİLERİ

Adı Soyadı – Unvanı :

Adresi                       :

Telefon                   :

E-posta                   :

İşbu sözleşmede ”ALICI” olarak anılacaktır.

 

2. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün Adı                 : Dijikid DX Akıllı Saat

Model    : Dijikid DX

Renk                 :

Adet                     :

BirimSatış Fiyatı       :

Ödemenin Şekli     :

Teslim Tarihi  :

 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, olarak ALICI’ nın www.dijikid.com internet sitesi ve bağlı tüm interaktif uygulamaları ve/veya diğer online satış platformları üzerinden sipariş talebinde bulunduğu ve ön bilgilendirme formu ve ayrıca işbu sözleşmenin 2. Maddesindeki tüm şartları açıkça belirtilen ürünlerin alımına / satımına ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

4. GENEL HÜKÜMLER

4.a. ALICI,  www.dijikid.com internet sitesinde ve/veya diğer online satış platformlarında yer alan, işbu sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, , ödeme şekli, ürünün teslimatı, cayma ve iade hakkı ile başvurabileceği yasal yollar ve başvurma şekline ilişkin bilgilendirmelerin yer aldığı ve PAKİS ELEKTRONIK tarafından, işbu sözleşmeden önce, kalıcı veri saklayıcısı ile gönderilen ön bilgilendirme formunu okuyup anladığını ve kalıcı veri saklayıcısı yolu ile onayladığını beyan eder.

4.b.ALICI, işbu sözleşmenin ifasından önce ve sırasında vermiş olduğu tüm kimlik ve iletişim bilgilerinin doğru olduğunu, vermiş olduğu iletişim bilgilerinin SATICI tarafından kendisine bildirimde bulunmak için kullanılacağını, iletişim bilgilerinde oluşan değişiklikleri yazılı olarak PAKİŞ ELEKTRONIK ’e bildirme yükümlülüğü bulunduğunu aksi halde PAKİŞ ELEKTRONIK olarak oluşan/oluşacak zarar ve kayıplardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.c.ALICI, kendisi ile birlikte ürünü teslim alacak veya ürünü birlikte kullanacağı kişilere ilişkin verdiği kimlik ve iletişim bilgilerinin doğru olduğunu, bu bilgilerin eksik veya yanlış olması halinde oluşan/oluşacak zarar ve kayıplardan PAKİŞ ELEKTRONIK’ nın hiçbir hal ve şartta sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder. ALICI’ nın satın almış olduğu ürüne ilişkin PAKİŞ ELEKTRONIK tarafından kendisine yapılan uyarı ve bildirimleri ürünü birlikte kullanacağı kişi/kişilere ilettiği kabul edilir.

4.d. PAKİŞ ELEKTRONIK, sözleşme konusu ürün/ürünleri sağlam, eksiksiz, verilen sipariş ile aynı niteliklere sahip, garanti belgesi ve kullanım kılavuzu ile birlikte ALICI’ya teslim etmekle yükümlüdür. ALICI, işbu sözleşme ile satın aldığı ürün/ürünlerin kendisine teslimi sırasında, ürünün sipariş verdiği ürün ile aynı ve/veya hasarlı olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğüne sahiptir. ALICI tarafından, kendisine teslim edilen ürünün yanlış veya hasarlı olduğu tespit edilirse bu hususta derhal PAKİŞ ELEKTRONIK’ ya yazılı bilgi verilmeli ve söz konusu ürün en geç teslim tarihinden itibaren 14(ondört) gün içinde iade edilmelidir. Aksi halde, sözleşme konusu ürünün ALICI ve/veya ürünü teslim alan kişi tarafından hasarsız ve tam olarak teslim aldığı kabul edilir.

4.e.ALICI tarafından sipariş verilen ürün/ürünler, işbu sözleşmenin kurulmasından itibaren 30(otuz) günü geçmemek kaydı ile ön bilgilendirme formu ve sipariş ekranında belirtilen süre içinde ALICI’ya teslim edilir. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin, mücbir sebepler(savaş, olağanüstü hal, doğal afetler vb), nakliye/kargo firmasından veya PAKİŞ ELEKTRONIK’nın müdahale edemeyeceği 3. kişi ve kurumlardan kaynaklanan sebeplerle 30(otuz) gün içinde teslim edilememesi halinde PAKİŞ ELEKTRONIK sorumlu tutulamaz. Ancak işbu halde ALICI’ nın siparişini ücretsiz iptal veya imkansızlığın ortadan kalkmasından sonra ürünün teslimini talep hakkı bulunmaktadır. ALICI’ nın iptal hakkını kullanması halinde, yazılı iptal bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren 14(ondört) gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.

4.f. ALICI, sözleşme konusu ürünün garanti süresi içinde ücretsiz tamir ve bakımı için PAKİŞ ELEKTRONIK’ ya başvuruda bulunabilir. ALICI’ nın garanti süresi içinde yapacağı tamir ve bakım taleplerini yazılı olarak PAKİŞ ELEKTRONIK’ firmasına bildirme ve bildirim tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde Pakiş Elektronik Dış Ticaret firmamızın , İsmet Kaptan Mah. Gazi Bulvarı no: 90 / 103 Konak / İZMİR adresine bizzat teslim edilmesi veya kargo ile gönderme yükümlülüğü

bulunmaktadır. Garanti süresi dolan ürünlere ilişkin tamir ve bakım masrafları konusunda ALICI ayrıca bilgilendirilir.

4.g.ALICI, işbu sözleşmenin kabulü ile satın aldığı ürünün kullanımına ilişkin yasa ve kurallara, PAKİŞ ELEKTRONIK tarafından kendisine bildirilen ve ayrıca ALICI’ nın bilmesi gerektiği kabul edilen, ürünün kullanımına ilişkin tüm kurallara uyacağını, ürünün kullanımı sırasında üçüncü kişilerin can ve mal güvenliği ile diğer tüm haklarına saygı duyacağını, aksi halde ALICI ile sözleşme dışı 3. kişiler arasında doğacak ihtilaf ve uyuşmazlıklardan PAKİŞ ELEKTRONIK’ nın hiçbir hal ve şartta sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.h.PAKİŞ ELEKTRONIK,  www.dijikid.com internet sitesinde ve diğer online satış platformlarında yer alan mevcut ürün ve ürün içerikleri ile kullanım koşulları ve diğer bilgilerde her türlü değişiklik ve güncellemeyi istediği an yapma hakkını saklı tutar. Değişiklik ve güncellemeler, www. dijikid.com internet sitesinde ve diğer online satış platformlarında yayımlandığı anda yürürlüğe girer. PAKİŞ ELEKTRONIK, değişiklik ve güncelleme yapmasından ve/veya teknik sebepler veya yer sağlayıcıdan kaynaklanan sebeplerle yapamamasından doğabilecek sipariş ya da ödeme hatalarından  dolayı hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmez.

4.g.PAKİŞ ELEKTRONIK, www.dijikid.com internet sitesinden direkt ya da dolaylı olarak diğer sitelere bağlantı(link) verebilir. PAKİŞ ELEKTRONIK, linki verilen sayfalardaki bilgi ya da hizmetlerin doğruluğunu garanti etmemekte ve bağlantılara ilişkin hiçbir taahhüt ya da tavsiyede bulunmamaktadır. Bu linklerin kullanımından doğacak zararlardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmediği gibi, uygun görmediği linklere erişimi kesme hakkını saklı tutar.

5. ÖDEME

5.a.ALICI, işbu sözleşmeyi onaylamadan önce, sözleşme konusu ürüne ilişkin satış fiyatı, kargo ücreti ve diğer tüm ödemeler konusunda bilgilendirildiğini işbu sözleşmeyi onaylayarak peşinen kabul eder.

5.b.ALICI, işbu sözleşmeyi kabul ile satın aldığı ürüne ilişkin ödeme ile ek ödeme ve vergileri ve varsa kargo ücretini, www.dijikid.com internet sitesi ve bağlı tüm interaktif uygulamaları ve/veya diğer online satış platformlarında açıkça belirtilen ve  PAKİŞ ELEKTRONIK tarafından kendisine sunulan ön bilgilendirme formunda bildirildiği şekil ve şartlarda yapmak zorundadır. ALICI nın ödeme ve ödemeye ilişkin tüm yükümlülükleri kendisine aittir. ALICI, işbu sözleşmeye konu ürün sipariş dışında kalan tüm ürün ve hizmet alımlarının işbu sözleşme kapsamı dışında olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.c.PAKİŞ ELEKTRONIK, www.dijikid.com internet sitesinde ve diğer online satış platformlarında yer alan fiyatlandırmalarda, yer sağlayıcıdan kaynaklanan hatalar dahil olmak üzere  herhangi bir sebepten doğan eksik ya da yanlış fiyatlandırmaları düzeltme/değiştirme hakkını saklı tutar.

5.d.ALICI, sözleşme konusu ürünün ödemesine ilişkin kredi kartı ile ödeme, kapıda nakit ödeme ya da kapıda kredi kartı ile ödeme seçeneklerinden yalnızca birini seçerek ödeme yapabilir. ALICI, işbu sözleşmenin kurulması esnasında veya en geç ürünün teslimi sırasında seçmiş olduğu ödeme yöntemi ile ödeme yapmak zorundadır.

5.e.ALICI’ nın kredi kartı ile ödeme seçeneğini seçmesi halinde ürün bedeli, işbu sözleşmenin onaylanmasından sonra, ALICI tarafından bildirilen kredi kartı bilgileri kullanılarak PAKİŞ ELEKTRONIK tarafından tahsil edilir. Ödemenin belirtilen kredi kartından tahsil edildiğine ilişkin ALICI’YA bilgilendirme gönderilir.ALICI tarafından kredi kartı bilgilerinin yanlış veya eksik girilmesi, banka ve finans kuruluşlarından kaynaklanan problemler ve/veya ALICI ile banka/finans kuruluşları arasındaki ihtilaf sebebi ile ödemenin tahsil edilememesi halinde sipariş kabul edilmez ve işbu sözleşme taraflar arasında hüküm ifade etmez.

 

5.f.ALICI tarafından kapıda kredi kartı ile ödeme veya kapıda nakit ödeme seçeneklerinin kullanılması halinde ALICI en geç ürünün kendisine teslimi sırasında ödeme yapmakla yükümlüdür. ALICI’ nın sözleşme konusu ürünün kendisine teslimi sırasında ödemden kaçınması ve/veya madde 5.c de sayılan sebeplerle ödemenin tahsil edilememesi hallerinde PAKİŞ ELEKTRONIK ürünü teslimden kaçınabilir. İşbu halde, sözleşme konusu ürüne ilişkin sipariş PAKİŞ ELEKTRONIK tarafından iptal edilir ve ALICI, işbu sözleşmenin hükümsüz hale geldiğini peşinen kabul ederek yeni sipariş verme hakkını kullanabilir.

5.g.ALICI’ nın, kredi kartı ya da kapıda kredi kartı ile ödeme seçeneklerini kullanması halinde, ödeme için kullandığı kredi kartı bilgilerinin eksik ya da hatalı olması, başkasının bilgileri kullanılarak oluşturulan kredi kartının kullanılması, kartın başkasına ait olması ve/veya kredi kartının çalıntı olması hallerinde doğacak uyuşmazlık, zarar ve cezalardan PAKİŞ ELEKTRONIK hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmez.

 

6. CAYMA HAKKI

6.a.ALICI, sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine tesliminden itibaren 14(ondört) gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabilir.

6.b.ALICI’ nın cayma hakkını kullanabilmesi için ürün ile birlikte gönderilen  faturayı ve iade formunu eksiksiz olarak doldurarak İsmet Kaptan Mah. Gazi Bulvarı no: 90 / 103 Konak / İZMİR adresine göndermek zorunluluğu bulunmaktadır Kurumsal olarak fatura kesilen ALICI’ nın PAKİŞ ELEKTRONIK’ya  iade faturası keserek gönderme

zorunluluğu bulunmaktadır. ALICI’ nın işbu maddeye aykırı yapılan iade talepleri kabul edilmez.

6.c.Cayma hakkını kullanan ALICI, sözleşme konusu ürün/ürünleri paketi ve standart aksesuarları ile birlikte kargo yolu ile PAKİŞ ELEKTRONIK’ e İsmet Kaptan Mah. Gazi Bulvarı no: 90 / 103 Konak / İZMİR adresine  gönderir. ALICI tarafından kullanılmış ve hasar görmüş ürünlerin iadesi kabul edilmez.

6.d. ALICI tarafından cayma hakkının kullanımında, iade konusu ürün/ürünlerin gönderimi, ürünlerin teslimini yapan kargo firmasından ücretsiz olarak yapılır. ALICI tarafından ürünlerin teslimini yapan kargo firması dışında başka bir kargo firması ile iade yapılması durumunda oluşacak kargo ücreti ve/veya ek ücretler ALICI’ya yansıtılır. Bu yüzden iade öncesinde mutlaka PAKİŞ ELEKTRONIK firması ile telefon veya email yolu ile temasa geçiniz

6.e.PAKİŞ ELEKTRONIK, ALICI tarafından yapılan cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 14(ondört) gün içinde iade edilen ürün/ürünlerin bedelini iade etmekle yükümlüdür. PAKİŞ ELEKTRONIK tarafından yapılacak iadeler, ALICI tarafından yapılan ödeme aracına uygun olarak yapılacaktır. PAKİŞ ELEKTRONIK,  yapılan iadenin ALICI’ya ulaştırılması sırasında, ALICI tarafından kullanılan ödeme aracı, ödeme kuruluşları ve/veya bankalar tarafından uygulanan ek ücret, kesinti, taksitlendirme ve vadelere ilişkin uygulamalardan ve ALICI ile söz konusu ödeme kuruluşları arasında doğacak  ihtilaflardan hiçbir hal ve şartta  sorumluluk kabul etmez.

 

7. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

 

ALICI tarafından kalıcı veri saklayıcısı yolu ile kabul edilen bu sözleşmeye ilişkin ve bu sözleşme ile satın alınan ürüne ilişkin tüm talep ve yazışmalar tarafların bildirmiş olduğu e-mail adresleri üzerinden yapılacaktır. PAKİŞ ELEKTRONIK tarafından ALICI’nın bildirmiş olduğu e-mail adresine yapılan tüm bildirimler, ALICI’ ya teslim edilmiş sayılacaktır. ALICI’ nın tüm talep ve değişikliklerini PAKİŞ ELEKTRONIK ‘firmasına info@dijikid.com e-mail adresine bildirme yükümlülüğü bulunmakta olup aksi halde talep ve bildirimleri yok hükmündedir.

Taraflar, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, taraflar arasında yapılan tüm e-mail yazışmaları ile www.dijikid.com veri tabanı ile sunucularında bulunan tüm elektronik veri ve kayıtların, kesin ve bağlayıcı delil teşkil edeceğini, işbu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 hükmü gereğince delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder.

 

8. KİŞİSEL VERİLER

İşbu sözleşmenin imzalanmasından önce ve devamı sırasında PAKİŞ ELEKTRONIK tarafından edinilen ALICI’ya ait kişisel veriler, PAKİŞ ELEKTRONIK ‘ nın sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalanıldığı ve silinmesi talep edilmediği sürece, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir ya da güncellenebilir. PAKİŞ ELEKTRONIK ve PAKİŞ ELEKTRONIK ‘ya bağlı bağlı bayi, acente ve şubeler, tedarikçi ve dağıtıcılarımız, satış sonrası destek birimleri, mağaza ve satış noktalarımız ile bağlı acente ve şubeleri, daha iyi hizmet verebilmek adına ALICI’ya ait, hizmetin verilebilmesi için gerekli kişisel verileri hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, danışman ve personeller, aracı kurumlar, banka ve ödeme kuruluşları, sigorta şirketleri ve GSM-GPRS hizmeti veren kurum ve kuruluşlar ile diğer tüm paydaş ve ortakları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak paylaşabilir. ALICI, kalıcı veri saklayıcısı yolu ile kabul ettiği işbu sözleşme ile, kişisel verilerinin işlenmesi konusunda PAKİŞ ELEKTRONIK ‘ya açık onay vermektedir.

 

9. İHTİLAFLAR

İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların sulh yolu ile çözülmesi yönünde azami gayret gösterilecektir. Çözüme kavuşturulamayan uyuşmazlıklar için ALICI’ nın Bakanlıkça her yıl belirlenen parasal sınır ve yaşadığı yere göre, İlçe Tüketici Hakem Heyeti, İl Tüketici Hakem Heyeti ya da Tüketici Mahkemelerine başvuru hakkı bulunmaktadır. Mahkeme yolu ile çözülecek uyuşmazlıklarda İzmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

İşbu sözleşme 9 madde , 5 sayfadan ibaret olup , PAKİŞ ELEKTRONIK tarafından detaylıca okunup müzakere edilmek üzere kalıcı veri saklayıcısı yolu ile ALICI’ ya gönderilmiş, ALICI tarafından okunup, anlaşılarak kalıcı veri saklayıcısı yolu ile onaylanmıştır.

Add to cart
WhatsApp Dijikid